Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị
Tác giả: Trần Văn Út,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý và xử lý chất thải rắn /
Tác giả: Nguyễn Văn Phước,
Mô tả vật lý: 463tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện về quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tp. Hồ Chí
Tác giả: Trần Phước Thành,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Quận 10 và đề xuất các biện pháp giải quyết /
Tác giả: Lữ Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các
Tác giả: Đàm Nguyễn Hoài An,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý và xử lý chất thải rắn :
Tác giả: Nguyễn Văn Phước,
Mô tả vật lý: 373tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn