Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Thông gió và kỹ thuật xữ lý khí thải /
Tác giả: Nguyễn Duy Động,
Mô tả vật lý: 227 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu đề xuất mô hình thích hợp xử lý khí thải của các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu trên
Tác giả: Lê Thanh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn việc áp dụng TCVN - 2001 về khí thải công nghiệp trên địa bàn
Tác giả: Cao Vương Tân,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu
Tác giả: Dương Quốc Khánh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH