Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn việc áp dụng TCVN - 2001 về khí thải công nghiệp trên địa bàn
Tác giả: Cao Vương Tân,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn