Trang 1 trong 33 kết quả
Sắp xếp theo
Mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí /
Tác giả: Phạm Văn Quân,
Mô tả vật lý: 239tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN: 9786048221836
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu đề xuất mô hình thích hợp xử lý khí thải của các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu trên
Tác giả: Lê Thanh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu
Tác giả: Dương Quốc Khánh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống xử lý khí thải - bụi công ty Wufeng /
Tác giả: Nguyễn Quốc Đạt,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải /
Tác giả: Nguyễn Duy Động,
Mô tả vật lý: 243 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý /
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn,
Mô tả vật lý: 292tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý khí thải cho công ty TNHH thép Trung Nguyên tỉnh Bình Thuận /
Tác giả: Trần Nguyễn Đức Hiền,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thực hành ô nhiễm môi trường không khí :
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn,
Mô tả vật lý: 36 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí /
Tác giả: Đinh Xuân Thắng,
Mô tả vật lý: 372tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN: 9786047320646
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Handbook of air pollution prevention and control /
Tác giả: Cheremisinoff Nicholas P, ,
Mô tả vật lý: xi, 562 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN: 0750674997
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn