Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
Điều tra - đánh giá khả năng gây ô nhiễm bụi do giao thông tại các điểm thi đấu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đáng giá lan truyền ô nhiễm không khí quận Tân Bình thành
Tác giả: Huỳnh Văn Vũ, ,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất công nghệ đốt phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong việc sử dụng vỏ
Tác giả: Phan Công Hợi, Lê Anh Kiên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng mô hình vật lý mô phỏng công nghệ xử lý khí thải lò đốt vỏ hạt điều phục vụ công tác giảng
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn, Đặng Đức Duy, Phạm Hoàng Trang, Trịnh Hoài Minh,
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá rủi ro sức khỏe do phơi nhiễm polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) trong không khí giao
Tác giả: Quách Thị Thanh Mai, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 144tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu
Tác giả: Dương Quốc Khánh, Đinh Xuân Thắng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất mô hình thích hợp xử lý khí thải của các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu trên
Tác giả: Lê Thanh Tuấn, Đinh Xuân Thắng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu
Tác giả: Dương Quốc Khánh, Đinh Xuân Thắng(GVHD),
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải /
Tác giả: Nguyễn Duy Động, ,
Mô tả vật lý: 243 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý khí thải cho công ty TNHH thép Trung Nguyên tỉnh Bình Thuận /
Tác giả: Trần Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Quốc Bình (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn