Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Biophysico-Chemical Processes of Heavy Metals and Metalloids in Soil Environments /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 636p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628.55
ISBN: 9780471737780
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 251tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.55
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Soil Contamination /
Tác giả: Pascucci Simone,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.55
ISBN: 9789533076478
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tài nguyên đất và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm /
Tác giả: Thái Văn Nam,
Mô tả vật lý: 366tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 628.55
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Fundamentals of site remediation :
Tác giả: Pichtel John,
Mô tả vật lý: xxii, 437 p. : , ill., maps ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 628.55
ISBN: 086587154X (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Soil and Water Contamination /
Tác giả: Perk Marcel van der,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.55
ISBN: 9780415893435
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Địa Kỹ thuật môi trường /
Tác giả: Bùi Văn Trường,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628.55
ISBN: 9786048218270 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài nguyên đất và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm /
Tác giả: Thái Văn Nam,
Mô tả vật lý: 264tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 628.55
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn