Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế ô tô /
Tác giả: Đặng Qúy, ,
Mô tả vật lý: 281tr.
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô /
Tác giả: Nguyễn Lê Duy Khải,
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn đồ án tính toán thiết kế ô tô /
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Automotive Development Processes
Tác giả: Weber Julian, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN: 9783642012532
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tính toán thiết kế ô tô /
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu,
Mô tả vật lý: 234tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Strain Rate Testing of Metallic Materials and their Modelling for use in CAE Based Automotive Crash
Tác giả: Wood Paul K, C, ,
Mô tả vật lý: 106tr. ;
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn