Trang 1 trong 742 kết quả
Sắp xếp theo
LEGO Mindstorms Masterpieces /
Tác giả: Ferrari Mario,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 1931836752
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ PLC trong thiết kế và thi công mô hình dây chuyền vào và đóng bao
Tác giả: Nguyễn Chí Quyết,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển tối ưu các đối tượng động học lai rời rạc - liêu tục :
Tác giả: Nguyễn Minh Thi,
Mô tả vật lý: 10tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát IC 8951 ứng dụng mạch đồng hồ /
Tác giả: Võ Phú Thoại,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Microcontrollers in practice
Tác giả: Mitescu M, ,
Mô tả vật lý: xv, 250 p. : , ill., digital ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9783540253013
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Intelligent control :
Tác giả: Harris C, J,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9810210426
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Scientific Methods in Mobile Robotics
Tác giả: Nehmzow Ulrich, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 629.8932
ISBN: 9781846280191 (paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot /
Tác giả: Trần Thế San,
Mô tả vật lý: 422 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Robotics :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xv, 317 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0262513099 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện /
Tác giả: Trần Thọ,
Mô tả vật lý: 570 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn