Trang 1 trong 187 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ mờ và nơron trong kỹ thuật điều khiển: sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học ngành điều
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Lại Khắc Lãi, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp /
Tác giả: Bùi Quý Lực, ,
Mô tả vật lý: 257 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơrôn RBF trong điều khiển thích nghi cho đối tượng phi tuyến động /
Tác giả: Ngô Cao Cường,
Mô tả vật lý: 29tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa bộ điều khiển mờ trong hệ Acrobat Robo /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh, ,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu và ứng dụng Matlab trong điều khiển tự động /
Tác giả: Trang Sĩ Hùng, ,
Mô tả vật lý: 201 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Về một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển mờ dùng mạng nơron ứng dụng trong công nghiệp : tóm tắt
Tác giả: Nguyễn Duy Hưng,
Mô tả vật lý: 24tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Ngiên cứu - xây dựng hệ thống mạng PLC điều khiển giám sát và quản lý thiết bị dây chuyền công nghệ
Tác giả: Nguyễn Thanh Tiền, ,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Cơ sở tự động hóa máy công cụ Kỹ thuật điều khiển, điều chỉnh và lập trình khai thác máy công cụ CNC
Tác giả: Tạ Duy Liêm, ,
Mô tả vật lý: 428 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động /
Tác giả: Phan Xuân Minh , Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh, ,
Mô tả vật lý: 239tr. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ứng dụng vi điều khiển arduino và phần mềm android để điều khiển xe ô tô mini /
Tác giả: Nguyễn Trần Hoàng Hải, Nghiêm Hoàng Hải (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn