Trang 1 trong 684 kết quả
Sắp xếp theo
Dây chuyền chiết rót đống nắm và dán nhãn chai /
Tác giả: Nguyễn Lê Xuân Phong,
Mô tả vật lý: 70tr ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Điều khiển và giám sát thiết bị trong nhà thông qua mạng internet /
Tác giả: Đào Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hệ thống tưới nước tự động cho cây hoa màu /
Tác giả: Nguyễn Trường Thành,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân loại sản phẩm theo màu sắc sử dụng PLC Mitsubishi /
Tác giả: Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Mobile Robot phục vụ bàn /
Tác giả: Lưu Minh Tiến,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8932
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đồng hồ kiêm trung tâm điều khiển thiết bị nhà thông minh /
Tác giả: Nguyễn Đức Anh,
Mô tả vật lý: 306tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hệ thống dẫn đường quán tính không đế và ứng dụng /
Tác giả: Trần Xuân Kiên,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 9786046708599
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mô hình nhà vườn tự động trồng cây nông nghiệp dùng PLC điều khiển /
Tác giả: Bùi Trần Linh,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hướng dẫn sử dụng Arduino /
Tác giả: Trường Đình Nhơn,
Mô tả vật lý: 438tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9786046482314
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế và thi công mô hình nhà trồng rau mầm /
Tác giả: Đỗ Văn Anh,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn