Trang 1 trong 73 kết quả
Sắp xếp theo
Truyền động điện và trang bị điện với Module điều khiển lập trình S7 - VISU - WINCC /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Hiển, ,
Mô tả vật lý: 255tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết bị điều khiển khả trình - PLC : dùng cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học /
Tác giả: Phạm Xuân Khánh chủ biên, Phạm Công Dương, ,
Mô tả vật lý: 159 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Điều khiển mô hình công nghiệp sử dụng PLC và màn hình giao diện cảm ứng /
Tác giả: Lê Ngọc Đức, Võ Trần Quân, ,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu xây dựng qui trình thiết kế chế tạo bộ tự động lái cho mô hình máy bay lên thẳng trên cơ
Tác giả: Nguyễn Tuấn Linh, ,
Mô tả vật lý: 47tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế hệ thống điều khiển qui trình công nghệ nhúng kẽm dùng PLC S7-200 CPU 214 /
Tác giả: Lê Khánh, ,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống định lượng tự động hạt cà phê bằng plc giao tiếp với máy tính /
Tác giả: Phạm Hoàng Hạnh Nhân, ,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Điều khiển mô hình công nghiệp ứng dụng PLC và màn hình giao diện cảm ứng /
Tác giả: Lê Ngọc Đức, Võ Trần Quân, ,
Mô tả vật lý: 122 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu và ứng dụng Matlab trong điều khiển tự động /
Tác giả: Vương Tài, ,
Mô tả vật lý: 214 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Lập trình điều khiển với Arduino /
Tác giả: Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung, ,
Mô tả vật lý: 350tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế băng chuyên phân loại sản phẩm /
Tác giả: Nguyễn Định Dũng, ,
Mô tả vật lý: 104 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn