Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
The Sustainability of Agro-Food and Natural Resource Systems in the Mediterranean Basin [electronic
Tác giả: edited by Antonella Vastola, ,
Mô tả vật lý: XXVIII, 397 p. 80 illus., 48 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 631.58
ISBN: 9783319163567 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn