Trang 1 trong 79 kết quả
Sắp xếp theo
Chọn giống và nhân giống vật nuôi :
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 636.082
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bệnh ngoại khoa gia súc /
Tác giả: Huỳnh Văn Kháng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 636.0897
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sinh lý bệnh thú y :
Tác giả: Nguyễn Quang Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 636.089696
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dinh dưỡng :
Tác giả: Sở Giáo dục &, Đào tạo Hà Nội,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 17 cm
Ký hiệu phân loại: 636.0852
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Psychoactive Herbs in Veterinary Behavior Medicine /
Tác giả: Schwartz Stefanie,
Mô tả vật lý: 400p. ; , 26cm.
Ký hiệu phân loại: 636.089578
ISBN: 9780813822990
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Well-Being of Farm Animalschallenges and solutions /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 378p. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 636.0893
ISBN: 9780813804736
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Fundamentals of Veterinary Clinical Neurology /
Tác giả: Bagley Rodney S, ,
Mô tả vật lý: 570p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 9780813828435
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Animal transgenesis and cloning /
Tác giả: Houdebine Louis-Marie, ,
Mô tả vật lý: xiv, 220 p. : , ill. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 636.08
ISBN: 0470848278
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen /
Tác giả: Khuất Hữu Thanh,
Mô tả vật lý: 224 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 636.0821
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Exotic animal care & management /
Tác giả: Judah Vicki, ,
Mô tả vật lý: xiii, 268 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 141804198X
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn