Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Veterinary technician's daily reference guide : canine and feline /
Tác giả: editors, Candyce M, Jack and Patricia M, Watson , consulting editor, Valissitie Heeren, ,
Mô tả vật lý: p. ; cm.
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 9781118363508 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Handbook of small animal MRI /
Tác giả: Ian Elliott, Geoff Skerritt, ,
Mô tả vật lý: vi, 156 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 1405126507 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Veterinary nursing of exotic pets /
Tác giả: Simon J, Girling, DZooMed, DipECZM, CBiol, FSB EurProBiol, MRCVS, Royal College of Veterinary Surgeons Recognised Specialist in Zoo and Wildlife Medicine, European Veterinary Specialist in Zoological Medicine (Zoo Health Management), ,
Mô tả vật lý: vii, 368 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 0470659173 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fundamentals of small animal surgery /
Tác giả: Fred Anthony Mann, Gheorghe M, Constantinescu, Hun-Young Yoon, ,
Mô tả vật lý: xii, 429 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 9780781761185 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Clinical atlas of canine and feline ophthalmic disease /
Tác giả: Douglas W, Esson, ,
Mô tả vật lý: p. ; cm.
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 9781118840771 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Basic veterinary immunology /
Tác giả: Gerald N, Callahan and Robin M, Yates , Veterinary clinical laboratory immunology chapter by Amy L, Warren, ,
Mô tả vật lý: x, 337 pages ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 1607322188
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Exotic animal care & management /
Tác giả: Vicki Judah, Kathy Nuttall, ,
Mô tả vật lý: xiii, 268 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 141804198X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dukes' physiology of domestic animals.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 748 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 111850139X (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fowler's zoo and wild animal medicine :current therapy /
Tác giả: R, Eric Miller, Murray Fowler, ,
Mô tả vật lý: xviii, 669 p. :, ill. (some col.), col. maps.
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 9781437719864 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn