Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Công nghệ các sản phẩm sữa :
Tác giả: Lâm Xuân Thanh,
Mô tả vật lý: 198 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 637.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu sản xuất sữa chua bổ sung dịch gạo lức /
Tác giả: Võ Hồng Trâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 637.1476
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giáo trình công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa /
Tác giả: Lâm Xuân Thanh,
Mô tả vật lý: 204tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 637.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Yoghurt :
Tác giả: Robinson R, K, ,
Mô tả vật lý: 619 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 637.1476
ISBN: 1855733994
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu sản xuất thử sữa tươi cà phê /
Tác giả: Võ Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 637.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa /
Tác giả: Lê Thị Liên Thanh,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 637.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu khả năng phát triển sản phẩm mới sữa cà phê uống liền /
Tác giả: Phan Thị Ánh Mai,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 637.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, đề xuất quy trình chế biến sữa gạo từ gạo đen hữu cơ /
Tác giả: Nguyễn Bảo Nhi,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 637.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
The science of ice cream
Tác giả: Clarke Chris,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 637
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bài tập luyện nghe tiếng Anh- Listening Comprehension & Note-Taking Course /
Tác giả: James K,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn