Trang 1 trong 48 kết quả
Sắp xếp theo
Cách soạn thảo văn bản giao dịch thương mại /
Tác giả: Phan Thanh Lâm,
Mô tả vật lý: 160tr ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật /
Tác giả: Đoàn Thị Tố Uyên,
Mô tả vật lý: 284tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thư tín giao dịch /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quy tắc ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN: 9786045984833 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business Communication: Building Critical Skills /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 559p. ; , 28cm.
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pentaho Reporting 3.5 for Java developers
Tác giả: Gorman Will,
Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 361 s.) : , ill
Ký hiệu phân loại: 651.780285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The definitive guide to iReport /
Tác giả: Toffoli Giulio, ,
Mô tả vật lý: xxii, 325 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 651.78028553
ISBN: 1590599284 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Communication skills.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 138 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN: 0816055173
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Crystal reports 10 :
Tác giả: Peck George,
Mô tả vật lý: 928 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 651.780285536
ISBN: 0072231661
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The sketchnote handbook :
Tác giả: Rohde Mike, ,
Mô tả vật lý: xv, 205 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 651.74
ISBN: 0321857895
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn