Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Quy tắc ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở /
Tác giả: Vũ Thu Phương (tuyển chọn và hệ thống),
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN: 9786045984833 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
IBM Cognos 8 Report Studio cookbook [electronic resource] : over 80 great recipes for taking control
Tác giả: Abhishek Sanghani , reviewers: Terry Curran , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The AMA handbook of business letters /
Tác giả: Jeffrey L, Seglin and Edward Coleman, ,
Mô tả vật lý: xiv, 480 p. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN: 9780814420126 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bậc thầy giao tiếp nhiếp phục công sở : Bây giờ, tôi đã nắm trong tay những bí mật để trở nên nổi
Tác giả: Megara, ,
Mô tả vật lý: 379tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN: 9786047740444 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Crystal Reports 2008 for dummies /
Tác giả: by Allen G, Taylor, ,
Mô tả vật lý: xii, 396 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN: 0470290773
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Talk less, say more :3 habits to influence others and make things happen /
Tác giả: Connie Dieken, ,
Mô tả vật lý: 168 p. :, ill. ;, 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN: 9780470500866 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Business Communication: Building Critical Skills :
Tác giả: Kitty O Locker, Stephen Kyo Kaczmarek,
Mô tả vật lý: 559p. ; , 28cm.
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Persuasion IQ : the 10 skills you need to get exactly what you want /
Tác giả: Kurt W, Mortensen, ,
Mô tả vật lý: xi, 323 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN: 0814409938
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Communication skills.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 138 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN: 0816055173
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Business and Administrative Communication /
Tác giả: Kitty O Locke, ,
Mô tả vật lý: 686 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn