Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
261 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp /
Tác giả: Phạm Xuân Lực,
Mô tả vật lý: 295 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật, nghị định, các chuẩn mực và chế độ kế toán
Tác giả: Nguyễn Phương Liên,
Mô tả vật lý: 942 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (thực hiện từ 30/3/2005) /
Tác giả: Nguyễn Văn Bảo,
Mô tả vật lý: 803 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
150 sơ đồ kế toán doanh nghiệp /
Tác giả: Dương Nhạc,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức sổ kế toán lập, đọc,
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 973tr. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chuẩn mực kế toán và luật kế toán /
Tác giả: Bộ Tài Chính,
Mô tả vật lý: 575 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới /
Tác giả: Huỳnh Minh Nhị,
Mô tả vật lý: 815 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chế độ kế toán doanh nghiệp :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 528 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 556 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 191tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH