Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật, nghị định, các chuẩn mực và chế độ kế toán
Tác giả: Nguyễn Phương Liên,
Mô tả vật lý: 942 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tác giả: Phạm Huy Đoán,
Mô tả vật lý: 504 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chuẩn mực kế toán và luật kế toán /
Tác giả: Bộ Tài Chính,
Mô tả vật lý: 575 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn