Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện /
Tác giả: Huỳnh Lợi,
Mô tả vật lý: 651 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 676 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chế độ kế toán doanh nghiệp :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 528 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sổ sách kế toán Mỹ :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Success in book-keeping and accounts /
Tác giả: Cox David,
Mô tả vật lý: 415p. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN: 9780719541940
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 556 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn thực hành ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp :
Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm,
Mô tả vật lý: 518tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán lập báo cáo tài
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 945 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bookkeeping and accounting
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: v, 137 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN: 0071422404
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bookkeeping for dummies /
Tác giả: Epstein Lita,
Mô tả vật lý: xiv, 328 pages : , illustrations ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN: 1118950364
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn