Trang 1 trong 81 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính /
Tác giả: Nguyễn Năng Phúc,
Mô tả vật lý: 358tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh
Tác giả: Phan Thị Trà Mỹ,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khác biệt giữa mong đợi của xã hội và nhận thực của kiểm toán viên về trách nhiệm trên báo cáo tài
Tác giả: Trần Bình Trọng,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích báo cáo tài chính /
Tác giả: Võ Tường Oanh,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác động của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty
Tác giả: Trần Thị Lệ Tâm,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm
Tác giả: Nguyễn Văn Bảo,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác động của một số thông tin báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán TP.HCM
Tác giả: Huỳnh Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến tính hữu ích của báo cáo tài chính doanh nghiệp tại Tp.HCM /
Tác giả: Lê Thị Bích,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích các báo cáo tài chính :
Tác giả: Nguyễn Công Bình,
Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sở
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn