Trang 1 trong 67 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh
Tác giả: Phan Thị Trà Mỹ , Phan Thị Hằng Nga (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu mục độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sở
Tác giả: Phùng Thị Dâng, , , [và những người khác] , Nguyễn Văn Bảo (GVHD),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo
Tác giả: Tạ Thị Thơ, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các
Tác giả: Trần Mỹ Phượng, Vương Đức Hoàng Quân(Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành
Tác giả: Trần Thị Mỹ Dung, Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành bất
Tác giả: Quách Huệ Tâm, Hồ Thủy Tiên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sự tác động giữa đặc điểm doanh nghiệp và mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính
Tác giả: Phạm Hương Giang , Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sở
Tác giả: Phùng Thị Dâng, , , [và những người khác], Nguyễn Văn Bảo(GVHD),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành bất động sản
Tác giả: Hà Thị Thu Hằng, Hà Văn Dũng (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn