Trang 1 trong 128 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Thư,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty may Nhà
Tác giả: Phạm Thị Mai,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control 2009 Edition /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 193477992X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của bệnh viện An Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Võ Thị Việt Thùy,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kiểm toán 1 /
Tác giả: Thái Thị Nho,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn Thị Lin,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kiểm toán 4 /
Tác giả: Phạm Ngọc Toàn,
Mô tả vật lý: 142tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty
Tác giả: Lê Ngọc Bội Duyên,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Principles of auditing and other assurance services /
Tác giả: Whittington Ray,
Mô tả vật lý: 763 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 0072822732
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sách quỹ châu Á tặng
Auditing the effectiveness of lean manufacturing in driving operation performance in Viet Nam /
Tác giả: Nguyen Van Hung,
Mô tả vật lý: 159tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn