Trang 1 trong 127 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty may Nhà
Tác giả: Phạm Thị Mai,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control 2009 Edition /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 193477992X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn Thị Lin,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty
Tác giả: Lê Ngọc Bội Duyên,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kiểm toán 1 /
Tác giả: Thái Thị Nho,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Principles of auditing and other assurance services /
Tác giả: Whittington Ray,
Mô tả vật lý: 763 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 0072822732
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kiểm toán 4 /
Tác giả: Phạm Ngọc Toàn,
Mô tả vật lý: 142tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Auditing the effectiveness of lean manufacturing in driving operation performance in Viet Nam /
Tác giả: Nguyen Van Hung,
Mô tả vật lý: 159tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của bệnh viện An Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Võ Thị Việt Thùy,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Thư,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn