Trang 1 trong 44 kết quả
Sắp xếp theo
Financial Accounting : under gaap /
Tác giả: Đoàn Văn Liên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán thuế giá trị gia tăng & thuế thu nhập doanh nghiệp :
Tác giả: Phạm Huyên,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán tài chính :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 922tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính /
Tác giả: Hà Xuân Thạch,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kế toán tài chính :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 348tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ) /
Tác giả: D, Larson Kermit,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán tài chính phần 2 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 340 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính :
Tác giả: Nguyễn Phú Giang,
Mô tả vật lý: 631tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán tài chính phần 1 /
Tác giả: Dương Thị Hà Mai Trâm,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn