Trang 1 trong 45 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán tài chính :
Tác giả: Nghiêm Văn Lợi,
Mô tả vật lý: 546 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn thực hành mô phỏng kế toán và giao dịch =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 31tr. ; , 19cm.
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp /
Tác giả: Trần Quí Liên,
Mô tả vật lý: 329tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán tài chính doanh nghiệp :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 481 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán tài chính
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 654 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán thuế giá trị gia tăng & thuế thu nhập doanh nghiệp :
Tác giả: Phạm Huyên,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Năng Phúc,
Mô tả vật lý: 214 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ) /
Tác giả: D, Larson Kermit,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 343 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 36 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH