Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
135 sơ đồ kế toán doanh nghiệp /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 146tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Cẩm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán doanh nghiệp :
Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm,
Mô tả vật lý: 520tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cẩm nang nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp 2010 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 653tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
189 sơ đồ kế toán doanh nghiệp /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chế độ kế toán mới doanh nghiệp và hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 756tr. ; , 28cm.
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
261 sơ đồ kế toán doanh nghiệp /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 258tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
133 sơ đồ kế toán doanh nghiệp /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 182tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu công tác kế toán tại doanh nghiệp trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán và một số giải
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Vân,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kế toán doanh nghiệp dịch vụ :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn