Trang 1 trong 62 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán ngân hàng :
Tác giả: Nguyễn Thị Loan,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước /
Tác giả: Lê Quang Cường,
Mô tả vật lý: 346 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán dịch vụ /
Tác giả: Nguyễn Phú Giang,
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 657.83
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán :
Tác giả: Phan Đức Dũng,
Mô tả vật lý: 777tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 150tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.835
ISBN: 2020020000802
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp /
Tác giả: Bộ tài chính,
Mô tả vật lý: 568 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 657.83
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán hành chính sự nghiệp :
Tác giả: Nghiêm Văn Lợi,
Mô tả vật lý: 406 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.835
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Wiley Gaap for Governments 2017
Tác giả: Ruppel Warren,
Mô tả vật lý: 672 p. , 23.500 x 018.700 cm.
Ký hiệu phân loại: 657.835
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The caterer and hotelkeeper guide to money matters for hospitality managers /
Tác giả: Burgess Cathy, ,
Mô tả vật lý: x, 246 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 657.837
ISBN: 0750652500 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bio-inspired credit risk analysis :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 244 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn