Trang 1 trong 5796 kết quả
Sắp xếp theo
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại chi nhánh Vinatea Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chiến lược phát triển công ty TNHH TM Thành Đạt đến năm 2010 /
Tác giả: Trần Văn Thuận,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Perspectives on Organizational Communication /
Tác giả: Daniels Tom D, ,
Mô tả vật lý: 344 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm tại phân xưởng II công ty cổ phần thuỷ sản số 1 /
Tác giả: Lê Thị Ngọc Lài,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1552
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 435 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tình hình phân phối tiêu thụ tại xí nghiệp bán lẻ xăng dầu ( công ty xăng dầu khu vực II -
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương,
Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 658.788
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các kỹ năng trình bày dành cho nhà quản trị /
Tác giả: Rotondo Jennifer,
Mô tả vật lý: 243 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đạo của quản lý /
Tác giả: Lê Hồng Lôi,
Mô tả vật lý: 657 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý môi trường :
Tác giả: Schreiner Manfred,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phát triển và quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh /
Tác giả: Nghiêm Xuân Đạt,
Mô tả vật lý: 291 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.04
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH