Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Lãnh đạo hiệu quả /
Tác giả: Heller Robert,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lãnh đạo hiệu quả /
Tác giả: Heller Robert,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tư duy chiến lược /
Tác giả: Bruce Andy,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tư duy chiến lược /
Tác giả: Bruce Andy,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đạo của quản lý /
Tác giả: Lê Hồng Lôi,
Mô tả vật lý: 657 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn