Trang 1 trong 39 kết quả
Sắp xếp theo
Handbook of Global Management :
Tác giả: Martha L Maznevski,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.049
ISBN: 0631231935
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Powerhouse Partners /
Tác giả: Stephen M, Dent,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.044
ISBN: 0891061959
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phân tích kinh tế doanh nghiệp :
Tác giả: Lưu Thanh Tâm,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý xuyên văn hóa =
Tác giả: Solomon Charlene M,
Mô tả vật lý: 316tr. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.049
ISBN: 0071605851
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Roundtables :
Tác giả: Chritopher J, Robertson,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 658.049
ISBN: 007352815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
You can’t fire me, I’m your father :
Tác giả: Koenig Neil N, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.045
ISBN: 0938721747
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hướng dẫn sắp xếp và cổ phần hóa công ty nhà nước /
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng,
Mô tả vật lý: 454 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bài học thành công và thất bại :
Tác giả: Bảo Khánh,
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
International business :
Tác giả: Hill Charles W, L, ,
Mô tả vật lý: 703 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.049
ISBN: 0072470534
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phát triển và quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh /
Tác giả: Nghiêm Xuân Đạt,
Mô tả vật lý: 291 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn