Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Enterprise risk management :
Tác giả: Lam James,
Mô tả vật lý: 319 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 0471430005
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị rủi ro và khủng hoảng /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại thương /
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 278 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị rủi ro tài chính =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 355tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị rủi ro tài chính /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang,
Mô tả vật lý: 740 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý khủng hoảng =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn