Trang 1 trong 414 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân lao động ngoại tỉnh
Tác giả: Trần Viết Nhật Minh, Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 /
Tác giả: Trần Bồ Anh Thoa, Võ Thành Khởi(GVHD),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2020 /
Tác giả: Lê Đăng Thơ, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tác giả: Lại Hoàng Hải, Lưu Văn Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển
Tác giả: Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình
Tác giả: Phạm Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường
Tác giả: Lê Trọng Tín, Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 129tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị đội ngũ cán bộ công chức tại các cơ quan chuyên môn
Tác giả: Đặng Phạm Mỹ Hạnh, Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
Tác giả: Võ Thị Bích Ngân, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn