Trang 1 trong 372 kết quả
Sắp xếp theo
Personal web usage in the workplace.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 273 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 1591402875
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Performance Basics (ASTD Training Basics) /
Tác giả: Willmore Joe,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 1562863703
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The 7 hidden reasons employees leave /
Tác giả: Branham Leigh,
Mô tả vật lý: 238 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN: 0814408516
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The trainer's tool kit /
Tác giả: Conwa Kathy,
Mô tả vật lý: 230 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0814472680
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kỹ năng phỏng vấn =
Tác giả: Hindle Tim,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.31124
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Everything you ever needed to know about training /
Tác giả: Thorne Kaye,
Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0749440481
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đạt hiệu quả tối ưu trong công việc =
Tác giả: Seymour John,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Động viên nhân viên =
Tác giả: Holden Robert,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
E-learning's Greatest Hits /
Tác giả: Shepherd Clive,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 658.31240285
ISBN: 0954590406
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản trị nhân sự /
Tác giả: Nguyễn Hữu Thân,
Mô tả vật lý: 450 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 658.315
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn