Trang 1 trong 1811 kết quả
Sắp xếp theo
Networked Information Technologies :
Tác giả: Damsgaard Jan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.4038011
ISBN: 1402078625
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 435 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch môi trường /
Tác giả: Vũ Quyết Thắng,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business intelligence for the enterprise /
Tác giả: Biere Mike,
Mô tả vật lý: 222 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 658.47
ISBN: 0131413031
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Governance as Leadership Reframing the Work of Nonprofit Boards /
Tác giả: Chait Richard,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.422
ISBN: 0471684201
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ceo và hội đồng quản trị /
Tác giả: Phạm Trí Hùng,
Mô tả vật lý: 177tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.42
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Perspectives on Organizational Communication /
Tác giả: Daniels Tom D, ,
Mô tả vật lý: 344 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Managing virtual teams :
Tác giả: Brown M, Katherine,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.4022
ISBN: 1598220284
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản lý môi trường :
Tác giả: Schreiner Manfred,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Detail Process Charting :
Tác giả: Ben B, Graham,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.402
ISBN: 0471653942
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH