Trang 1 trong 1121 kết quả
Sắp xếp theo
What I Learned From Sam Walton :
Tác giả: Bergdahl Michael,
Mô tả vật lý: 237p. ; , 23cm.
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9780471920168
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Detail Process Charting :
Tác giả: Ben B, Graham,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.402
ISBN: 0471653942
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Managing virtual teams :
Tác giả: Brown M, Katherine,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.4022
ISBN: 1598220284
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Networked Information Technologies :
Tác giả: Damsgaard Jan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.4038011
ISBN: 1402078625
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Knowledge retention
Tác giả: Liebowitz Jay,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 9781420064650
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Implementing enterprise :
Tác giả: Chefetz Gary, ,
Mô tả vật lý: xvi, 496 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.4040285536
ISBN: 1590591186
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Project sponsorship :
Tác giả: Englund Randall L, ,
Mô tả vật lý: xx, 201 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0787981362
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quy hoạch môi trường /
Tác giả: Vũ Quyết Thắng,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý môi trường :
Tác giả: Schreiner Manfred,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Knowledge management
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 6 v. (lxiii, 3420, 22 p.) : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1599049333
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn