Trang 1 trong 181 kết quả
Sắp xếp theo
What I Learned From Sam Walton :
Tác giả: Bergdahl Michael,
Mô tả vật lý: 237p. ; , 23cm.
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9780471920168
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Viết lại luật chơi thay đổi cách chơi để giành chiến thắng =
Tác giả: Hamel Gary,
Mô tả vật lý: 499tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9786046531906
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Researching solutions to improve the strategy of Asia Commercial Bank ( ACB ) /
Tác giả: Nguyen Bao Trung,
Mô tả vật lý: 32tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Research proposal of Coca-cola company COCA-COLA /
Tác giả: Ly Anh Thu,
Mô tả vật lý: 24tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng chiến lược cho công ty tnhh Mỹ lệ đến năm 2025 /
Tác giả: Ngô Thị Yến,
Mô tả vật lý: 143tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Đồng Tâm đến năm 2020 /
Tác giả: Phạm Thiên Phước,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chắp cánh ý tưởng kinh doanh =
Tác giả: Sheen Raymond,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9786047728268
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào - Việt giai đoạn 2011 - 2020 /
Tác giả: Bùi Thu Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản trị chiến lược :
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn,
Mô tả vật lý: 184tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Không đánh mà thắng chiến lược cạnh tranh lấy nhỏ thắng lớn =
Tác giả: Cao Kiến Hoa,
Mô tả vật lý: 471tr ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9786046437055 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn