Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Quy hoạch môi trường /
Tác giả: Vũ Quyết Thắng,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Harvard business review on greening your business profitably
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 251tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9781422162569
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý môi trường /
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Green to gold :
Tác giả: Esty Daniel C, ,
Mô tả vật lý: xxv, 380 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 0470393742
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
101 ways to turn your business green :
Tác giả: Mintzer Richard, ,
Mô tả vật lý: xi, 257 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 1599182637 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý môi trường :
Tác giả: Schreiner Manfred,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 (chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường) /
Tác giả: Nguyễn Tùng Lâm,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thực thi hệ thống quản lý môi trường iso 14001 /
Tác giả: Lê Thị Hồng Trân,
Mô tả vật lý: 411tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các công cụ quản lý môi trường /
Tác giả: Đặng Mộng Lân,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý chất lượng môi trường /
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Hà,
Mô tả vật lý: 415 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn