Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 (chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường) /
Tác giả: Nguyễn Tùng Lâm,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Harvard business review on greening your business profitably
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 251tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9781422162569
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý môi trường /
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quy hoạch môi trường /
Tác giả: Vũ Quyết Thắng,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý môi trường :
Tác giả: Schreiner Manfred,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các công cụ quản lý môi trường /
Tác giả: Đặng Mộng Lân,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thực thi hệ thống quản lý môi trường iso 14001 /
Tác giả: Lê Thị Hồng Trân,
Mô tả vật lý: 411tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý chất lượng môi trường /
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Hà,
Mô tả vật lý: 415 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá mức độ xanh hóa cho một số nhà hàng - khách sạn trên địa bàn quận 3, TP.HCM và đề xuất các
Tác giả: Nguyễn Phan Uyên Vy,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 0ccm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý môi trường :
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 590tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9786047336104 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn