Trang 1 trong 74 kết quả
Sắp xếp theo
Powerful proposals :
Tác giả: Pugh David G, ,
Mô tả vật lý: xv, 254 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.453
ISBN: 081447232X (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Powerful proposals
Tác giả: Pugh David G,
Mô tả vật lý: xv, 254 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 658.453
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ngôn ngữ của nhà lãnh đạo = :
Tác giả: Murray Kevin,
Mô tả vật lý: 238tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9786049512759
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Death by meeting /
Tác giả: Lencioni Patrick,
Mô tả vật lý: 260 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0787968056
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lập kế hoạch và tiến hành họp hiệu quả /
Tác giả: Streibel Barbara J,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ năng giao tiếp tối ưu /
Tác giả: Dương Ngọc Dũng,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ngôn ngữ của thành công =
Tác giả: Sant Tom,
Mô tả vật lý: 317tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.453
ISBN: 9786045988770
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương tiện giao tiếp trong hoạt động quản lý /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 352tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.452
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Applied organizational communication :
Tác giả: Harris Thomas E, ,
Mô tả vật lý: xi, 469 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 0805859411
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Perfect phrases for meetings :
Tác giả: Debelak Don, ,
Mô tả vật lý: xi, 198 p. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0071546839 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn