Trang 1 trong 64 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đối với cục Thuế tỉnh Lâm Đồng /
Tác giả: Thạch Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Six Sigma and Beyond :
Tác giả: Stamatis D, H,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 1574443151
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng các công cụ quản lý chất lượng tại tập đoàn FPT /
Tác giả: Nguyễn Thị Yến Chi,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nệm cao su thiên nhiên trên địa bàn TP.HCM /
Tác giả: Nguyễn Đông Thành,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế công
Tác giả: Trần Quốc Hoàng,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý chất lượng /
Tác giả: Bùi Nguyên Hùng,
Mô tả vật lý: 352 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 9786047359691
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The little book of big packaging ideas /
Tác giả: Fishel Catharine M, ,
Mô tả vật lý: 351 p. : , col. ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.564
ISBN: 1592533531
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết với nước ngoài tại TP. HCM
Tác giả: Huỳnh Thị Mộng Thảo,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý chất lượng quá trình sản xuất của xí nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa công trình khai
Tác giả: Dương Văn Tuyền,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Design for Six Sigma
Tác giả: Yang Kai, ,
Mô tả vật lý: xvi, 624 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 0071435999
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn