Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Problems & solutions in inventory management /
Tác giả: Shenoy Dinesh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.787
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản trị hàng tồn kho ống nhựa tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen /
Tác giả: Cao Quảng Sang,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.787
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tình hình phân phối tiêu thụ tại xí nghiệp bán lẻ xăng dầu ( công ty xăng dầu khu vực II -
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương,
Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 658.788
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
RFID in the supply chain :
Tác giả: Judith M, Myerson,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.787
ISBN: 0849330181
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần xây dựng trang trí nội thất Thành Đô /
Tác giả: Phan Sel,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.787
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lean transportation management :
Tác giả: Achahchah Mohamed,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 658.7882
ISBN: 9780429490101 (e-Book)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
La pratique du SMED :
Tác giả: Leconte Thierry,
Mô tả vật lý: xvi, 143 p. :, ill. ;, 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.78
ISBN: 9782212540178 (br.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Global logistics
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.788
Bộ sưu tập: Sách điện tử
RFID security /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 242 pages ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.787
ISBN: 1597490474
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Entrepôts et magasins :
Tác giả: Roux Michel,
Mô tả vật lý: 427 p. :, ill. (certaines en coul.) ;, 24
Ký hiệu phân loại: 658.785
ISBN: 9782212540321 (br.) :
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH