Trang 1 trong 119 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố ảnh hưởng hành vi chấp nhận và sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc của người
Tác giả: Trương Quốc Bảo, Trần Lê Mỹ Quỳnh,
Mô tả vật lý: 153tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 5 yếu tố giác quan đến hành vi mua không dự tính của khác hàng trường
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phạm Thanh Hương,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng của sinh viên
Tác giả: Huỳnh Thị Quế Ngân, Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tham gia của đối tượng có nhu cầu và xây dựng các chỉ
Tác giả: Phạm Nguyễn Thế Thành, Lưu Tường Văn (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI
Tác giả: Phùng Lâm Sơn, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố của quảng cáo tại khuôn viên trường Hutech ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của sinh viên
Tác giả: Nguyễn Hữu Huy, Dương Đức Quân,
Mô tả vật lý: 142tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng tại các cửa hàng tiện ích trên
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Anh, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng tại trung tâm điện máy tiêu dùng ở
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học Công nghệ thành phố Hồ
Tác giả: Trần Trung Hiếu, Phan Thị Minh Châu (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn