Trang 1 trong 133 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên
Tác giả: Phan Hà Trung Duy,
Mô tả vật lý: 145tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hành vi khách hàng /
Tác giả: Tạ Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Factors affecting purchase decision of high-end apartments in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Ngo Huynh Giang,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam chất lượng cao trong quá
Tác giả: Trần Thị Thanh Vân,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố tác động đến hành vi mua bán trực tuyến của người tiêu dùng trên các kênh thương mại
Tác giả: Trịnh Hồng Nhung,
Mô tả vật lý: 103 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định mua căn hộ hạng trung của khách hàng tại tp. Hồ Chí
Tác giả: TrươngDuy Quang,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 9
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Consumer Behavior :
Tác giả: Hawkins Del I, ,
Mô tả vật lý: 790 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 0072536861
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng tại trung tâm điện máy tiêu dùng ở
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Factors affecting consumers' buying behaviour in the selection of a Cau Tre OOLong Tea /
Tác giả: Vo Thi Ngoc Thanh,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành
Tác giả: Dương Thị Tuyết Loan,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn