Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Membrane technology a practical guide to membrane technology and applications in food and
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 660.28424
ISBN: 9781856176323
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Công nghệ màng /
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu,
Mô tả vật lý: 367tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 660.284245
ISBN: 9786047364954
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Supercritical fluid extraction :
Tác giả: McHugh Mark A, ,
Mô tả vật lý: 512 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 660.284248
ISBN: 0750692448
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kỹ thuật màng :
Tác giả: Mai Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 515tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 660.28424
ISBN: 9786047370252
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Membrane technology in the chemical industry /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 340 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 660.28424
ISBN: 3527313168
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Liquid filtration /
Tác giả: Cheremisinoff Nicholas P, ,
Mô tả vật lý: 319 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 660.284245
ISBN: 0750670479
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Supercritical carbon dioxide in polymer reaction engineering /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 339 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 660.284248
ISBN: 3527310924 (cased)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn