Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Đo lường và điều khiển quá trình sinh học /
Tác giả: Nguyễn Đình Quân,
Mô tả vật lý: 192
Ký hiệu phân loại: 660.60287
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học /
Tác giả: Lâm Vỹ Nguyên,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.60688
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học /
Tác giả: Lâm Vỹ Nguyên,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.60688
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 660.6072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Từ điển giải thích thuật ngữ công nghệ sinh học nông nghiệp và thực phẩm /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 660.603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.6072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đo lường và điều khiển quá trình sinh học /
Tác giả: Nguyễn Đình Quân,
Mô tả vật lý: 184tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.60287
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Women in biotechnology
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiv, 352 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 660.6082
ISBN: 1402086113 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn