Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu tận dụng phế phẩm vỏ cam nhằm trích ly tinh dầu và bước đầu tạo chế phẩm bảo quản trái
Tác giả: Nguyễn Thụy Đan Thanh,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu hương thảo (rosmarinus officinalis
Tác giả: Nguyễn Công Minh,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu từ cây sả chanh (cymbopogon
Tác giả: Huỳnh Chí Hiếu,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Trích ly tinh dầu nghệ vàng và ứng dụng tạo chế phẩm bảo quản xoài từ tinh dầu nghệ vàng /
Tác giả: Ngô Phan Thuận Hiến,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tối ưu hóa quá trình thu nhận tinh dầu lavender (l. angustifolia mill) bằng chưng cất lôi cuốn hơi
Tác giả: Nguyễn Phan Thanh Ngân,
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu Bạch đàn trắng (Eucalyptus
Tác giả: Nguyễn Trịnh Nhật Vy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu bạch đàn trắng (eucalyptus
Tác giả: Nguyễn Trịnh Nhật Vy,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu từ lá ngải cứu (artemisia vulgaris
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng quá trình trích ly, xác định thành phần hóa học và khảo sát hoạt
Tác giả: Trần Bảo Châu,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu từ lá trầu không (Piper betle L.) và
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn