Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ /
Tác giả: Phan Đình Châu, ,
Mô tả vật lý: 248 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. T.1 /
Tác giả: Phan Minh Tân, ,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ /
Tác giả: Phan Đình Châu,
Mô tả vật lý: 248 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Antioxidants in food : practical applications /
Tác giả: edited by Jan Pokorny, Nedyalka Yanishlieva, Michael Gordon, ,
Mô tả vật lý: xv, 380 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN: 0849312221
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. T.1 /
Tác giả: Phan, Minh Tân, ,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Antioxidants in food : practical applications /
Tác giả: Edited by Jan Pokorny, Nedyalka Yanishlieva, Michael Gordon,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN: 185573463X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn