Trang 1 trong 828 kết quả
Sắp xếp theo
Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.001579
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Công nghệ chế biến rau quả :
Tác giả: Trần Thị Lan Hương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.8
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Managing Food Industry Waste /
Tác giả: Zall Robert R,
Mô tả vật lý: 182p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 664.00286
ISBN: 9780813806310
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Advances in food diagnostics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 368 p. : , ill. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Automation for food engineering :
Tác giả: Huang Yanbo,
Mô tả vật lý: 220 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0849322308
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The food chemistry laboratory :
Tác giả: Weaver Connie,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 9780849312939 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Food quality assurance :
Tác giả: Alli Inteaz, ,
Mô tả vật lý: 151 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1566769302
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Công nghệ chế biến thực phẩm /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1020 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Fats in food technology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 379 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 664.3
ISBN: 0849397847
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bảo quản chế biến nông sản - sản phẩm chăn nuôi và cá /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 664.028
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH