Trang 1 trong 62 kết quả
Sắp xếp theo
Vi sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Managing Food Industry Waste /
Tác giả: Zall Robert R,
Mô tả vật lý: 182p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 664.00286
ISBN: 9780813806310
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ultrasound technologies for food and bioprocessing /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.00284
ISBN: 9781441974716
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Máy chế biến thực phẩm /
Tác giả: Dương Văn Trường,
Mô tả vật lý: 178tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.00284
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá nguy cơ vi sinh vật trong thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Công Khẩn,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The certified HACCP auditor handbook /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 98atr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 664.00289
ISBN: 9780873898683
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Handbook of indigenous foods involving alkaline fermentation /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource ( xxviii, 601 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 664.001
ISBN: 1466565306 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Predictive microbiology in foods /
Tác giả: Pérez-Rodríguez Fernand,
Mô tả vật lý: vi, 128 p. , ill. (some col.) ; , 24
Ký hiệu phân loại: 664.001
ISBN: 1461455197 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Low cost, low-tech innovation :
Tác giả: Vyas V, S, ,
Mô tả vật lý: xvi, 163 pages ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 664.0068
ISBN: 9780415818995 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn