Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm /
Tác giả: Phạm Minh Nhựt, Bùi Đức Chí Thiện, ,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tú (chủ biên), , , [ và những người khác],
Mô tả vật lý: 375tr. : , minh họa ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN: 9786049389085 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nutraceutical and functional food regulations in the United States and around the world /
Tác giả: edited by Debasis Bagchi, ,
Mô tả vật lý: xiv, 447 p. :, ill. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN: 9780123739018 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực hành phân tích thực phẩm /
Tác giả: Huỳnh Quang Phước, ,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm /
Tác giả: Phạm Minh Nhựt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích thực phẩm /
Tác giả: Huỳnh Quang Phước, ,
Mô tả vật lý: 209tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm /
Tác giả: Hà Duyên Tư, ,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tài liệu thực hành phân tích thực phẩm /
Tác giả: Huỳnh Quang Phước…[ Và những người khác], ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực hành đánh giá cảm quan /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng, ,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thí nghiệm phân tích thực phẩm /
Tác giả: Trần Bích Lam, ,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn