Trang 1 trong 38 kết quả
Sắp xếp theo
Bài giảng phân tích thực phẩm /
Tác giả: Huỳnh Quang Phước,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm /
Tác giả: Phạm Minh Nhựt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm /
Tác giả: Hà Duyên Tư,
Mô tả vật lý: 146 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm /
Tác giả: Phạm Minh Nhựt,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
The Determination of Chemical Elements in Food /
Tác giả: CaroliSergio,
Mô tả vật lý: 733p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm /
Tác giả: Hà Duyên Tư,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành đánh giá cảm quan /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Near Infrared Spectroscopy in Food Science and Technology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 408p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN: 9780471672012
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Advances in food diagnostics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 368 p. : , ill. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN: 0813822211 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thí nghiệm phân tích thực phẩm /
Tác giả: Trần Bích Lam,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn