Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Chế độ cắt gia công cơ khí /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đào,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chế độ cắt gia công cơ khí /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đào,
Mô tả vật lý: 256tr ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tiện 3 :
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tiện 2 :
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh,
Mô tả vật lý: 248tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết chuyên môn nghề tiện /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tiện 1 :
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh,
Mô tả vật lý: 180tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện /
Tác giả: Dương Văn Linh,
Mô tả vật lý: 340tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật tiện /
Tác giả: Trần Văn Địch,
Mô tả vật lý: 282 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nguyên lý cắt kim loại /
Tác giả: Trần Văn Địch,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện /
Tác giả: Dương Văn Linh,
Mô tả vật lý: 340tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH