Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Cơ sở thiết kế trang phục /
Tác giả: Hoàng Ái Thư,
Mô tả vật lý: 157 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bài giảng Công nghệ may /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các yếu tố ảnh hưởng và các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm may công nghiệp /
Tác giả: Trần Ng, Thị Thanh Nhân,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 687.045
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình thiết kế trang phục 5 /
Tác giả: Trần Thanh Hương,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả quản lý kinh doanh của
Tác giả: Huỳnh Thanh Linh,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 687.045
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế trang phục 4 :
Tác giả: Võ Tấn Phước,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình mỹ thuật trang phục /
Tác giả: Trần Thủy Bình,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ may 3 :
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế trang phục 2 :
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4 /
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn