Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Quản lý sản xuất trong ngành dệt may /
Tác giả: Đường Võ Hùng,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 687.0685
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mastering fashion buying and merchandising management /
Tác giả: Jackson Tim,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 687.0688
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fashion Merchandising /
Tác giả: Grose Virginia,
Mô tả vật lý: 176p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 687.0688
ISBN: 9782940411344
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Marketing fashion /
Tác giả: Phạm Hồ Mai Anh,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 687.0688
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý sản xuất trong ngành dệt may /
Tác giả: Đường Võ Hùng,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 687.0685
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình quản lý chất lượng trang phục /
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 299 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.0685
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Apparel Merchandising /
Tác giả: Rathinamoorthy R,
Mô tả vật lý: 381tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 687.0688
ISBN: 9789385059322
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp /
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.06
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý chất lượng ngành may /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 687.0685
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý chất lượng ngành may /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 687.0685
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn