Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Nhận dạng các yếu tố tác động đến việc chấp hành an toàn lao động của người lao động trên các công
Tác giả: Trần Đình Tân,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí an toàn lao động (ATLĐ) và đề xuất mô hình dự báo định
Tác giả: Đỗ Trung Đức,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố rủi ro gây mất an toàn lao động trong các công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Đỗ Quang Lợi,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng sự thực hiện an toàn lao động kém tại các dự án xây dựng vốn tư nhân /
Tác giả: Bùi Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kỹ thuật và quản lý an toàn trong xây dựng /
Tác giả: Lưu Trường Văn,
Mô tả vật lý: 312tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
ISBN: 9786047302222
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Những giải pháp an toàn trong xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Bá Dũng,
Mô tả vật lý: 224tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
An toàn lao động trong công trình xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ,
Mô tả vật lý: 266tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phòng chống cháy nổ và nhiễm độc công trình ngầm /
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Bá Dũng,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Perimeter security
Tác giả: Arata Michael J, ,
Mô tả vật lý: vi, 354 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn