Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Standard Handbook of Structural Details for Building Construction /
Tác giả: Newman Morton, ,
Mô tả vật lý: 712 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 692.1
ISBN: 0070463522
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hình họa & vẽ kỹ thuật xây dựng /
Tác giả: Hoàng Thị Oanh,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 692.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vẽ kỹ thuật xây dựng : Bài tập /
Tác giả: Nguyễn Quang Cự, Đặng Văn Cứ, Đoàn Như Kim, ,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 692.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vẽ kĩ thuật xây dựng : bài tập. T1 /
Tác giả: Đặng Văn Cứ, Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim,
Mô tả vật lý: 128tr ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 692.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Quang Cự , Đoàn Như Kim, ,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 692.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng /
Tác giả: Phạm Thị Lan, Trần Thanh Tuấn,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 692.1
ISBN: 9786048218065
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vẽ kĩ thuật xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Quang Cự , , , [et, al], ,
Mô tả vật lý: 224 tr. ; , 270 cm
Ký hiệu phân loại: 692.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình vẽ xây dựng /
Tác giả: Bộ Xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 692.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn