Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Định giá sản phẩm xây dựng /
Tác giả: Phạm Thị Trang,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN: 9786048219406
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Programming and scheduling techniques. /
Tác giả: Uher Thomas E, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 692.5068
ISBN: 0868407259
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Định mức vật tư & định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 494 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dự toán công trình /
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp bóc khối lượng và tính toán dự toán công trình xây dựng /
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đồ án định mức xây dựng /
Tác giả: Phan Bá Vỵ,
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình lập định mức xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Bá Vỵ,
Mô tả vật lý: 185tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng /
Tác giả: Phan Bá Vỵ,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bảng thông số giá ca máy và thiết bị thi công /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tiên lượng xây dựng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn