Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
The Living Dead 2 /
Tác giả: Taylor Travis S, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 9781597801904
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A Scanner Darkly /
Tác giả: Kava Alex,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 9780679736653
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ray Bradbury's Fahrenheit 451: The Authorized Adaptation /
Tác giả: Crouch Blake,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 9780809051014
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Picture of Dorian Gray /
Tác giả: Sanderson Brandon,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 9781411415935
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Star Wars: Dark Forces: Jedi Knight /
Tác giả: Haig Brian,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 9780399144523
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pogo's will be that was :
Tác giả: Kelly Walt,
Mô tả vật lý: 381p. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 0671248545
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chaos /
Tác giả: Dekker Ted,
Mô tả vật lý: 261 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 1595543724
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Homeland /
Tác giả: Taylor Travis S, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 9781932796407
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Batman, the Dark Knight returns /
Tác giả: Miller Frank,
Mô tả vật lý: 198 p. : , chiefly col. ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 156389341X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Twilight :
Tác giả: Meyer Stephenie,
Mô tả vật lý: 1 v. (unpaged) : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 0759529434
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH