Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Professional digital techniques for photographing Bar and Bat Mitzvahs /
Tác giả: Turkel Stan, ,
Mô tả vật lý: 127 p. : , col. ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.994896
ISBN: 1584282703
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fashion as Photograph
Tác giả: Shinkle Eugňi,
Mô tả vật lý: 1 online resource (256 s.
Ký hiệu phân loại: 778.9974692
ISBN: 9780857712554
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Captured by the light :
Tác giả: Ziser David A, ,
Mô tả vật lý: xiii, 284 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.993925
ISBN: 0321646878
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The best of wedding photography :
Tác giả: Hurter Bill, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 778.993925
ISBN: 1584281545
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Digital Food Photography /
Tác giả: Manna Lou,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 778.99641
ISBN: 1592008208
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Professional wedding photography :
Tác giả: Jacobs Lou,
Mô tả vật lý: 126 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28cm.
Ký hiệu phân loại: 778.993925
ISBN: 1584282398 (p)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Professional marketing & selling techniques for digital wedding photographers /
Tác giả: Armstrong Ben,
Mô tả vật lý: 124 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.9939250680
ISBN: 1584281804 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Photo fusion :
Tác giả: Bebb Jennifer, ,
Mô tả vật lý: xv, 240 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 24 cm. + , 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 778.993925
ISBN: 0470597763
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Digital wedding photographer's planner /
Tác giả: Kim Kenny, ,
Mô tả vật lý: xvii, 270 p. : , col. ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.993925
ISBN: 0470570938
Bộ sưu tập: Sách điện tử
500 poses for photographing brides :
Tác giả: Perkins Michelle, ,
Mô tả vật lý: 126 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.993925
ISBN: 158428272X (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn