Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình bóng ném /
Tác giả: Nguyễn Hùng Quân,
Mô tả vật lý: 316tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.312
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Câu hỏi về luật bóng ném của IHF :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 796.312
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình bóng ném :
Tác giả: Đỗ Mạnh Hưng,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.312
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Bóng ném /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.312
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Huấn luyện bóng ném /
Tác giả: Nguyễn Hùng Quân,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 796.312
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn